VỆ SINH Pro ® nói không với dán tờ rơi, rải danh thiếp

Thời gian gần đây, tình trạng dán tờ rơi, phát danh thiếp, treo băng rôn quảng cáo của các đơn vị hút bể phốt, thông tắc cống diễn ra ngày …

VỆ SINH Pro ® nói không với dán tờ rơi, rải danh thiếp Đọc bài »